آموزش خوب راز کامیابی است
به منظور درک بهتر مفاهیم علمی، ایجاد علاقه مندی و بیدار شدن حس کنجکاوی و پرسشگری در پدیده ها و مشاهدات روزمره، آموزش عملی درس علوم مدارس از اهمیت بالایی برخوردار است.
از طرفی تهیه لوازم آموزش عملی مربوطه برای مدارس و دانش آموزان با مشکلات زیادی از قبیل در دسترس نبودن، زمان بری، قیمت زیاد، کیفیت نامناسب و غیر استاندارد و گاهی هم اطلاعات ناقص، همراه است.
اینجانب رضا رحیمی لیسانس مهندسی مکانیک، متولد سال 1351 در تهران با تشکیل گروه پژیاد در سال ۱۳۹۷ جهت هموار کردن راه و نیل به اهداف یاد شده، فعالیت خود را در زمینه تولید بسته های لوازم آزمایش و کاردستی دانش آموزان آغاز کردم و اولین محصول خود را بنام “مجموعه لوازم آزمایش و کاردستی درس علوم اول دبستان” با مجوز “کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی” (زیر مجموعه آموزش و پرورش) تولید نمودم.
امیدواریم گامی هرچند کوچک در جهت رشد و آگاهی و شکوفایی فرزندان ایران زمین برداشته باشیم.